Hva kan vi forvente av dere som foreldre?

  • Vi forventer at dere viser interesse for barnehagens liv og virke.
  • Vi forventer at dere stiller krav til oss.
  • Vi forventer at dere leser planer og annen informasjon og følger opp dette.
  • Vi forventer at dere rydder på plass deres barns klær ved henting.
  • Vi vil at dere skal gi oss tilbakemelding og være åpen mot oss. 
  • Vi forventer at dere gir oss nødvendig informasjon om barnet deres.
  • Vi vil at dere forholder dere til barnehagens regler og avtaler.
  • Vi forventer at dere omtaler andre barn og foreldre med respekt.
  • Vi forventer at dere samarbeider med oss om barnets beste.