Hva kan du forvente av oss?
 • Vi vil gjøre hva vi kan for at barnet ditt skal trives hos oss og glede seg til å komme i barnehagen.
 • Vi vil gi hvert enkelt barn en grunnmur, en trygghet og ta vare på den genuine barndommen.
 • Vi vil bestrebe oss på å møte hvert barn med vennlighet og trygghet.
 • Vi skal være et personale som viser engasjement, empati og respekt.
 • Personalet skal være faglig kvalifisert og er opptatt av kompetanseheving.
 • Vi tar barns medvirkning på alvor.
 • Vi arbeider aktivt med dokumentasjon i barnehagen.
 • Vi skal ivareta det enkelte barns behov for trygghet, trivsel, læring og omsorg
 • Vi skal ivareta foreldres behov for fleksibilitet i barnehagetilbudet
 • Vi skal bestrebe oss på en god overgang mellom barnehage og skole
 • Vi skal vektlegge et sunt kosthold i et aktivt læringsmiljø
 • Vi skal jobbe aktivt for å gi barna sosial kompetanse på ulike nivå
 • Vi skal legge til rette for fysisk aktivitet