Barns språklige utvikling

Barnehagen arbeider systematisk med barns språkutvikling. Vi gjør dette gjennom Språkløyper som er en kompetansepakke utarbeidet av lese- og skrivesenteret i Stavanger. I år skal vi arbeide med kompetansepakken "Språkhverdag". Er du nysgjerrig så gå inn på sprakloyper.uis.no.

For å lykkes i arbeidet med barns språk er det viktig å implementere språk og leseaktiviteter i barnehagehverdagen. Gjennom språkløyper får man både økt kunnskap om barns språkutvikling, kunnskap om hvordan man kan lese på ulikemåter og hvordan man kan lykkes med å lese for alle.

I Rammeplanen, s 9, står det:"Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Kommunikasjon og språklig kompetanse er nødvendig for å forstå omverdenen, bygge relasjoner, kommunisere og samhandle med andre. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening."