Grønt flagg - fysisk aktivitet og lek

Grønt flagg er en internasjonal miljøsertifisering. Det grønne flagget og det internasjonale sertifikatet skal være noe å strekke seg etter. Hensikten er også å være pådriver til at miljøundervisningen opprettholdes på et høyt nivå over tid.

Hver eneste dag tar vi valg som har konsekvenser for miljøet. I Granåslia barnehage ønsker vi i større grad å bidra til at det skal bli enklere for barna å ta de valgene som er best for natur, miljø og klima.

Vårt mål dette barnehageåret er å bidra til å øke bevissthet og engasjement når det gjelder en økt fysisk aktiv hverdag. Dette kan være med på å bedre både helse og miljø.

Microsoft Word - Miljøhandlingsplan fysisk aktivitet og lek 2. utkast.docx

Microsoft Word - Miljøhandlingsplan fysisk aktivitet og lek 2. utkast.docx

Vi ønsker at barna skal videreutvikle motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. I barnehagealder tilegnes fysisk aktivitet gjerne gjennom lek. Vi skal derfor legge til rette for og inspirere til ulike typer lek. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring.

Det er viktig for oss at foreldrene er med på laget når vi skal jobbe med disse temaene, derfor ønsker vi å legge opp til aktiviteter som også kan gjennomføres på fritiden med familien. Vi har tre turkasser i nærskogene til barnehagen med en oppgave og ei turbok i. Her er alle velkommen til å skrive navnet sitt!

 

Vi håper på et år fyllt av masse aktivitet og lek.
Lek med barnet ditt, det skal vi også gjøre!!