Grønt flagg

Grønt flagg er en internasjonal miljøsertifisering. Det grønne flagget og det internasjonale sertifikatet skal være noe å strekke seg etter. Hensikten er også å være pådriver til at miljøundervisningen opprettholdes på et høyt nivå over tid.

Hver eneste dag tar vi valg som har konsekvenser for miljøet. I Granåslia barnehage ønsker vi i større grad å bidra til at det skal bli enklere for barna å ta de valgene som er best for natur, miljø og klima.

Vårt mål dette barnehageåret er å bidra til å øke bevissthet og engasjement i gjenbruk, gjenvinning, samt redusere avfallsmengder.

Gjennom dette året har alle alderstrinn en miljøoppgave, som å pante flasker, gå til en sorteringspost med glass og metall, rydde uteområdet i barnehagen fri for søppel. Vi har hatt en aktivitetsdag med felles samling og vi hadde også en prosjektuke med gjenbruk som tema som videre endte opp i en kunstutstilling. Dette er noen av tiltakene det har vært jobbet med.