årsplan storbarn 2017-2018

Årsplan:

Årsplan 2017-2019 GB

Årsplan, spesifikk del:

Knerte(4-6 år):

Knerten 2018-2019

Nordavind(4-6 år):

 Nordavind 2018 2019

Bananskogen(4-6 år):

Bananskogen 2018 2019

 Blåbærlyngen (3-4 år):

Blåbærlyngen 2018 2019

 

Overgangsbrojyre, barnehage-skole:

 Overgangsbrosjyre 2018-19

"Vi trives sammen":

Vi trives sammen - Handlingsplan for forebygging og avdekking av mobbetaferd i Granåslia barnehage