Blåbærlyngen: 3-åringene (Harene)

 

På Blåbærlyngen er vi en gjeng med 17 barn født 2015 og 5 voksne.

Navnet haregruppa passer godt da aktivitetsnivået på treåringene er kroppslige, og de hopper mer enn de sitter stille.

Denne aldersgruppa er preget av en livlig fantasi og rollelek er den pregende lekformen. De gjør enhver situasjon til en historie og fordeler roller til hverandre. En leirepølse er plutselig et fly, som må ta seg en runde gjennom rommet før den krasjlander under bordet. Der står en tiger og venter, og flyet er plutselig en løve som brøler høyt mot den skumle tigeren.

Treåringen er også i en fase hvor den søker selvstendighet, og prøver gjerne ut grensene for hva han eller hun får bestemme. Det er derfor viktig med gode og faste rutiner hvor barna vet hva som er forventet av dem, og gode voksne som lar barna få utfordringer tilpasset ferdigheter og situasjon. Dette skaper gode rammer, trygghet og gode leksituasjoner.

Tlf: 94499457

E-post: blabarlyngen@granasliabarnehage.no