Blåbærlyngen: 3-6 år

Blåbærlyngen er en storbarnsavdeling med 24 barn. Her ønsker vi å gi fom for masse glede, humor og en god samtale med barna. Vi legger spesielt til rette for dett på tur eller i små grupper. Det viktigste av alt er at barna skal oppleve trygghet og omsorg når de er sammen med venner og voksne i barnehagen.

 

Tlf: 94499457

E-post: blabarlyngen@granasliabarnehage.no