Bananskogen

VELKOMMEN TIL BANANSKOGEN!

Vi er en avdeling med tilsammen 24 barn i alderen 3-6 år.

På Bananskogen er vi opptatt av at barna skal føle seg trygge og at de blir gitt omsorg. Vi har også fokus på vennskap og at de skal lære å mestre livet med alt det har å by på. Språk er også noe vi jobber mye med, gjennom høytlesning, gode samtaler, spill, regler og sang.

 

 BANANSKOGEN:

Tlf: 94437053

E-post: bananskogen@granasliabarnehage.no