Visjon - verdier - verdisyn

Vår visjon: "Vi ønsker å gi barna røtter og vinger" Våre verdier: Tilstedeværelse, likeverd og respekt. Vårt verdisyn: Vi jobber for at ditt barn skal være trygg og føle seg møtt og sett hver dag. Vi vil ta ditt barn på alvor og lytte til det og ta hensyn til deres følelser. Vi har respekt for at ikke alle barn er like og vil møte hvert enkelt barn på en anerkjennende og likeverdig måte.

Vår visjon: "Vi ønsker å gi barna røtter og vinger"

Når vi vil barna røtter, mener vi at vi vil gi de basiskompetanse og trygghet til å fungere i dagens samfunn. Disse dannes gjennom sosial kompetanse, omsorg, læring, anerkjennelse og utfordringer tilpasset alder. Samtidig ønsker vi at barna etterhvert utvikler "vinger" til å bli nysgjerrig på livet, prøve nye ting, nå nye høyder og bryte noen barrierer. Vi ønsker selvstendige og tøffe barn med egne meninger og med stor bevissthet på seg selv og sin rolle i gruppa og omgivelsene forøvrig. Barna må få mulighet til å "blomstre" og å tørre å gi seg ut på nye og større utfordringer på deres vei.

Våre verdier:

  • Tilstedeværelse
  • Likeverd
  • Respekt

Vårt verdisyn:

Vi jobber for at ditt barn skal være trygg og føle seg møtt og sett hver dag. Vi vil ta ditt barn på alvor og lytte til det og ta hensyn til deres følelser. Vi har respekt for at ikke alle barn er like og vil møte hvert enkelt barn på en anerkjennende og likeverdig måte.