Knerten

Tlf; 46820545

E-post: knerten@granasliabarnehage.no

Hovedmålet med Knerten er å utvikle positive holdninger til naturen, samt inspirere til variert fysisk aktivitet. For at barn skal lære seg å ferdes i og respektere naturen må de få oppleve den. Naturen er den aller beste arenaen for uforutsigbarhet og utforsking. Den gode voksentettheten med 14 barn fordelt på 3 voksne gir oss en unik mulighet til å følge opp hvert enkelt barn, jobbe med små prosjekter samt ta tak i det som interesserer dem. Vi er også opptatt av å gi barna mulighet til å møte utfordringer, ta egne beslutninger og bli kjent med seg selv og sine omgivelser.