Granåslia barnekor

Vi har eget kor for 4-5- åringene våre. Koret møtes hver onsdag og har jevnlige opptredener for de andre barna og for foreldrene. I 2013 og 2015 spilte vi inn en egen CD. Dirigent for koret er Margareth Nordbøe Brøndbo.