GODT NYTT ÅR! - VENNSKAP OG FELLESSKAP

Håper alle er godt i gang med det nye året. I Granåslia barnehage fortsetter vi å ha fokus på psykisk helse. Personalgruppa starter derfor året med å delta på et et minikurs fra barnehageforum.no. Kurset går på å skaffe seg kompetanse til å bygge opp trygge fellesskap for alle barn.

 I ny Rammeplan for barnehagen er mobbebegrepet innført: "Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette"

Hensikten med kurset er å utvikle en felles kompetanse til å forebygge mobbing og bygge opp trygge fellesskap for alle barn. Gjennom dette kurset tror vi at vi kan bli enda bedre på å gi barna en trygg og god tilværelse her i barnehagen. Ha en fortsatt fin januar måned.