Høsten 2017

For tiden bygges det på uteområdet til barnehagen og til høsten skal "Knertenhytta" stå klar! En liten gruppe av de to eldste barnekullene skal få hver sin periode her i løpet av neste barnehageår, og vi gleder oss til å ta den i bruk.

Til høsten omorganiserer vi barnehagen og deler inn avdelingene i aldersbestemte grupper. Markene, som er alle 1-åringene, skal være samlet på Jordbærhagen, og Muldvarpene (2-åringene) skal være på Kirsebærlia. Inne på Blåbærlyngen samles Harene (3-åringene), også rullerer 4-5-åringene i grupper på Bananskogen, Nordavind (tidligere Knerten) og i den nye Knertenhytta.

Gjennom aldersinndelte grupper de siste årene har vi sett at hver aldersgruppe har sin unike kultur og interesser som vi ønsker å ta vare på. Ikke minst har de grunnleggende behov som vi ønsker å ivareta bedre og ta mer hensyn til. Samtidig ser vi viktigheten av å omgås andre aldersgrupper og dette er noe vi vil legge til rette for gjennom aldersblandede grupper på tvers av avdelingene, utelek i barnehagen og på besøk til hverandres avdelinger.