GRØNN AKTIVITETSDAG

10. mai er VERDENS AKTIVITETSDAG og i barnehagen markerte vi dette ved å inspirere barn og voksne gjennom dramatisering og stasjoner til ulike fysiske øvelser. Det er viktig at vi blir glad i og får positive opplevelser ved å bruke kroppen. Dette gir en helsegevinst på lengre sikt. Dagens motto: "Prøv nye ting - gjerne med venner og kjente" I tillegg markerte vi nytt tema i Grønt flagg; VANN. I dag hadde vi også innslag av vann både i dramatiseringen og på stasjonene. Da Dråpen Daniel, Trygve Trening ankom fikk vi et bilde på hvor viktig vann kan være for oss alt som gror og vokser.