"VI VIL LEKE" - Barnehagedagen 2017

Barnehagedagen markeres hvert år i vår barnehage. I dag har vi et foreldrearrangement på ettermiddagen der vi ønsker å synliggjøre hva barna deres gjør store deler av dagen i barnehagen; altså LEK. Barna på ulik alder leker på forskjellig måte. Bak dagens markering og tema står Utdanningsforbundet, fagforbundet og foreldreutvalget. I FN`s barnekonvensjon står det at barn har rett til å leke. Barnehagen har ansvar for å legge til rette for lek i barnas hverdag. Barns muligheter til å leke er helt avgjørende for barns utvikling.

Det foregår masse godt arbeid med lek i både vår barnehage og andre barnehager rundt om i landet. Lek er en av Granåslia barnehage´s grunnverdier og vi mener at det er viktig for barnet å kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke lekesignaler, og la seg rive med og føle glede, slappe av, spøke og ha det moro. Barn forteller selv at det viktigste for dem er å leke i barnehagen og ha venner å leke sammen med i barnehagen. Det er viktig å ta barna på alvor, derfor er fokuset på lek stort i barnehagen.