Planleggingsdag 27. januar.

Er du godt forberedt dersom en ulykke eller krise skulle ramme deg? Ansatte ved Granåslia barnehage brukte planleggingsdagen sin i januar på å øve inn rutiner rundt beredskapsplanene barnehagen bruker. Vi hadde altså beredskapsøvelser på uønskede hendelser som kan skje i en barnehage. Den andre delen av dagen brukte vi til risikoanslyse.

I følge forskrifter om miljørettet helsevern i barnehager og skoler stilles det krav til at:

  • Barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker skal forebygges.
  • Barnehagen skal ha rutiner og utstyr for håndtering av skader- og ulykkessituasjoner.
  • Rutinene og sikkerhetsutstyr skal være kjent for alle, også for barna.

Barnehagen bruker PBL mentor. De har utarbeidet en mal for beredskapsplan tilpasset barnehager, samt forslag til ulike tiltakskort som kan brukes ved uønskede hendelser.