Aldersdelte avdelinger fra høsten 2017

August 2017 starter vi opp nytt barnehageår med aldersinndelte avdelinger. Vi velger å ha 1 års avdeling, 2 års avdeling og 3 års avdeling, 4.-5 åringene skal være på avdeling sammen.

Ved å tilrettelegge på denne måten vil vi kunne møte barna enda mer etter deres behov, samt legge tilrette for aktiviteter tilpasset barnas alder. Samtidig ser vi viktigeten av å kunne leke på tvers av alder, spesielt hos de eldste barnegruppene. Barnehagen skal investere i ny større grillhytta slik at Knerten skal ha sin avdeling der. Knerten blir et tilbud for barna på 4-5 års avdelingen, der det blir trukkett ut 14 barn i perioder over 1-2 mnd.