BUROT-AKSJON

I vår deltok barnehagen i Burot-aksjon - arrangert av Norges astma- og allergiforbund. Det var en aktiv gjeng med barn som sprang rundt i barnehagen på jakt etter burot for å få de fjernet fra området. Vi sendte inn dokumentasjon på at vi hadde rydet området for burot. Denne uka fikk vi en gledelig mail fra NAAF om at vi hadde vunnet tredje premie i denne aksjonen. Gratuelerer til alle barna i Granåslia barnehage!!!

Burot er et problemugras som vokser over alt i lavlandet i Sør- og Midt-Norge. Pollenet fra burot plager like mye som bjørkepollen og skaper store problemer for allergikere. De kan få kløende, rennende øyne og nese, nysing, bli tung i hodet og få influensa - liknende symptober. Noen får astma, noen blir sykemeldte og borte fra jobb og skole. Mange kan ikke delta i idrett eller sykle til jobb og skole i pollensprednings-perioden 15. juli til 1. september.

Fordelen med burot er at pollenet bare spres ca 100-200 meter med vinden. Det betyr at det nytter å luke/slå (Bjørkepollen spres mange mil og lar seg ikke utrydde.) Utrydding av burot virker også forebyggende ved at man ikke blir eksponert for burotpollen og derved ikke utvikler allergien. Friske voksne kan få burotallergi (Astma- og allergiforbundet 19.05.2016)