Førstehjelpskurs for ansatte på Granåslia barnehage

Vi opplever at det er et stort ansvar å jobbe med barn. Et barn kan sette fast noe i halsen, falle ned fra lekestativet å slå hodet, stikke seg på noe skarpt, spise en giftig plante, knekke et bein osv. Da er det viktig at vi som jobber her er så godt drillet som mulig på ulike scenarier.

Hvert år gjennomfører alle ansatte et førstehjelpskurs med ulike tema innenfor førstehjelp. Vi gjennomgår bl.a emner som vurdering av skade, hjerte- og lungeredning, opptreden ved ulykker,  sikring av frie luftveier og generell førstehjelp i hverdagen. Det er bestandig nyttig med disse kursene og vi opplever at vi er noe mer mentalt forberedt hvis noe skulle oppstå.