BRANNVERNUKE

Da er det på tide å få litt oppfriskning i brannvernrutiner i barnehagen. I hele uke 16 kommer vi til å ha planlagte og ikke planlagte brannøvelser. Barna kommer til å lære masse om brannvern gjennom et pedagogisk opplegg med Eldar og Vanja.

Det finnes mange eksempler på at liv og store verdier blir reddet fordi ansatte og barn har øvd og har gode rutiner på hvordan man skal opptre ved brann. Det finnes også mange eksempler på at det har gått galt i barnehager uten gode brannvernrutiner.

All erfaring viser at det nytter å være forberedt: Brannøvelser skaper trygghet og bevisshet hos ansatte. Gevinsten er færre branner og mindre omfang når uhellet først er ute.

Vi ønsker alle barna og voksne på Granåslia barnehage en spennende og gøy brannvern uke!!

Lykke til!!