LES HØYT - barnehagedagen 2016, vel gjennomført!!

I barnehagen vår har vi et stort fokus på språk og språkutvikling og tema for barnehagedagen 2016 var derfor midt i blinken for oss! Språklige ferdigheter er viktig for kommunikasjon og for utviklingen av vennskap og deltagelse av lek, som igjen gir barna sosial kompetanse. Vi har vennskap som satsningsområde, og derav fokus på språk og sosial kompetanse.

Med et engasjert og godt forberedt personale, var vi klar for årets barnehagedag på tirsdag 1. mars.   Dagen delte vi i to. De minste i barnehagen hadde stasjoner på formiddagen, mens de største hadde på ettermiddagen. Stasjonene var:
* Dramatisere eventyr
* Dagens ord
* Språkgruppe
* Bokstavlek
* Bokbad
* Lage bok, tekstskaping

Så hadde vi besøk av biblitekar Mari som leste bøker og viste bilder på storskjerm, før politiker Eirik Schrøder (leder i Oppvekstkomiteen) kom på besøk og leste bok. Vi hadde valgt ut boka "Kunsten å møte en bjørn" som handler om mobbing.

Etter at han hadde lest fikk barna stille han spørsmål også overrakte de ei bok de hadde laget. Den var full av spørsmål og tanker omkring det å gå i barnehage.

Det var viktig for oss å vise politikeren hvordan vi jobber med språk i vår barnehage, og han var interessert med rundt på en omvisning i barnehagen. Han var enig med barna i at leken var det viktigste i barnehagen og at det var gode, trygge voksne sammen med dem.