Vonde hemmeligheter

Redd Barna og SMISO ( Senter mot incest og seksuelle overgrep) kommer til Granåslia barnehage 1. og 2.mars. De skal delta på foreldremøte for alle foreldre i barnehagen, tirsdag 1.mars, for å gi de voksne mer kunnskap, mot og større handlekraft til å se, lytte og tro på barn. Onsdag 2.mars vil de ha en samling med Uglegruppa hvor de prater med barna om kroppen, berøringer, hemmeligheter og trygge voksne. Samtidig ønsker de å gi barna kunnskap om egne rettigheter. Gjennom å øke kunnskapen og bevisstheten hos barn og voksne, håper vi at dette vil skape en tryggere oppvekst for barna.

Seksuelle overgrep mot barn er et stort samfunnsproblem. Mange barn og unge opplever overgrep, og vi som voksne gjør ikke nok for å verne om dem. Vi vet at mange barn som blir utsatt for overgrep synes det er vanskelig å fortelle det til noen. Voksne må på banen og vise at de tar ansvar.

Målet med besøket er å gjøre oss bevisste på at seksuelle overgrep skjer oftere, nærmere og er mer skadelig enn vi gjerne tror. 

Samlingen med Uglegruppa vil bli gjennomført med følgende tema: kroppen min, gode/vonde/ulovlige berøringer, hemmeligheter og trygge voksne. Etter samlingen blir det et kreativt verksted hvor barna blir oppfordret til å skrive/tegne/male sine ønsker og krav til voksne. Disse ønskene blir hengt opp i barnehagen.

De voksne inviteres til å henge opp sine løfter til barna. Eksempelvis løfter fra voksne om hva de vil bidra med for å beskytte barn mot seksuelle overgrep. Bidragene kan ta form av tekster, tegninger og annet.

Alle løfter, ønsker og krav blir et stort og synlig symbol på at Granåslia barnehage skal være et trygt sted for barn.