Anbefalt lesning for foreldre - Foreldre som ressurs i språkutvikling og stimulering

I år er språkutvikling en felles nasjonal satsning for barnehagene. Barnehagedagen som markeres den 1. mars skal handle om barnehagenes arbeid med å sikre barn en god språkutvikling med særlig vekt på å lese høyt for og med barna. En god språkutvikling har betydning for barnets liv her og nå og for barnets muligheter i framtiden. Språklige ferdigheter er viktig for:  kommunikasjon  utviklingen av vennskap  deltakelse i lek  opplevelser og læring  å skape et godt grunnlag for senere lese- og skrivemestring i skolen.

Foreldre som ressurser i språkutvikling og stimulering -

Marit Molund Koss og Fanny S. Platou

I denne boken kan du lære mer om hvordan du kan støtte barnets kommunikasjon og språklige utvikling. Boken gir ideer om hvordan samspillet med barnet kan utvikles. Boken er også veldig god for foreldre som har barn som strever med å utvikle språket sitt.

Boka er delt opp i 3 deler:

Del 1: En teoretisk innføring om ulike temaer som har med språk, språkutvikling og språkvansker og gjøre.

Del 2: Her kan du lære mer om hvordan og hvorfor barn kommuniserer, og du vil får hjelp til å finne ut på hvilket trinn i språkutviklinga barnet ditt er.

Del 3: Gir deg ideer og eksempler på aktiviteter som kan fremme barnets språkutvikling.

Disse delene kan leses uavhenig av hverandre.

Ta kontakt med Brynhild eller Ingrid for å låne boka.