Barnehagedagen 10 mars

Siden temaet for årets barnehagedag er natur og friluftsliv vil vi markere dagen i Lilleskogen. Det foregår mye godt pedagogisk arbeide på området natur og friluftsliv i barnehagen vår. Dette ønsker vi å synliggjøre ekstra denne dagen. Vi ønsker derfor alle foreldre og foresatte velkommen til markering i Lilleskogen fra 15.00-16.00 tirsdag 10. Mars. Barnehagen stiller med varm drikke og grill.