Planleggingsdager barnehageåret 2012- 2013

 

 

Planleggingsdager barnehageåret 2012- 2013

 

Fredag 17. august

Torsdag og fredag 11. og 12. oktober

Fredag 10. mai

Fredag 21. juni