Å lytte til barnets stemme - deltagelse i pilotprosjekt høsten 2014

Vi ønsker å vite mer om hvordan 5-åringen har det i Granåslia barnehage. Denne høsten er vi med i et pilotprosjekt i Trondheim kommune hvor barnet selv skal få svare på hvordan han/hun har det hos oss.

Kvalitetsmelding for Trondheimsbarnehagene 2013 og flertallsmerknad i bystyret i sak 13/52710; Det er de siste årene blitt en større erkjennelse av at barn i svært ung alder er i stand til å gi utrykk for opplevd kvalitet, det være seg i barnevernet, barnehagen eller i skolen. Bystyret støtter merknaden fra Oppvekstkomiteen om en utprøving av en undersøkelse der barn får uttrykke seg om innholdet i barnehagen og med det gis nye muligheter til medvirkning.

Utprøvingen av en nettbasert spørreundersøkelse for barn, med animasjoner, vil finne sted i oktober/november.

Informasjonsskriv og samtykkeerklæringer sendes ut i september.