Barnehagedagen 2014: Jeg har noe å si!

Barnehagedagen 2014 går av stabelen 18.mars. Årets slagord er "Jeg har noe å si!" og temaet er demokrati og medvirkning. Vi i Granåslia barnehage vil gjennomføre forskjellige aktiviteter i forbindelse med temaet fram til selve dagen, også ønsker vi foreldre og besteforeldre velkommen til oss kl 15. Her vil vi vise fram litt av det vi gjør i barnehagen. Nærmere informasjon kommer fra de enkelte avdelingene.

Bakteppet for temaet er grunnlovsjubileet i 2014. Da er det 200 år siden Norge fikk sin egen grunnlov, og Barnehagedagen skal fokusere på barnehagens arbeid med barns rettigheter, demokrati og medvirkning.

Ett av målene med å markere Barnehagedagen er å synliggjøre barnehagens innhold for nærmiljøet og omverdenen, og få forståelse for de viktigste prosessene som foregår der.

Demokrati og barns medvirkning er en viktig del av barnehagens innhold. Barnehageloven, rammeplanen og FN´s barnekonvensjon er viktige dokumenter som omhandler disse temaene.