En oppvekst varer livet ut

Vi i Granåslia barnehage ønsker å hjelpe Barnas Stasjon med å gjøre tilbudet deres mer kjent. Blå Kors har sendt oss kampanjemateriell som vi vil bruke i barnehagen etter jul. I mellomtiden oppfordrer vi voksne til å sende SMS med kodeord KLEM til 2300. Da støtter dere Barnas Stasjon med 100 kroner i jula. Ønsker dere å gi en pengegave, benytt kontonr: 3201.52.74165 (merkes Barnas Stasjon).

Barnas stasjon er et forebyggende tilbud fra Blå Kors til småbarnsfamilier i en sårbar livssituasjon. Konkret tilbyr dem alt fra foreldreveiledning og gruppesamtaler til middagssamlinger og ferieopphold. Hele tiden med barnas beste i fokus. Gjennom hjelp til bedre mestring i omsorgsrollen, gis barna økte muligheter for en bedre hverdag og oppvekst.

Alle barn fortjener en god start på livet. En oppvekst fyllt av trygghet, kjærlighet og omsorg. Sånn er det ikke alltid, dessverre. Noen barn voksr opp i hjem preget av rus, vold eller psykiske lidelser. Smertefulle opplevelser som setter dype spor.

De harde fakta:

  • 150.000 barn lever i hjem med rus
  • 90.000 barn ha ren psykisk syk forelder
  • 70.000 barn/unge har en psykisk lidelse
  • 74.000 barn lever i familier med lav inntekt
  • 50.000 barn/unge følges opp av barnevernet

Vil du vite mer, besøk www.barnasstasjon.no

Se også: http://www.blakors.no/?ItemID=2653