INTERNASJONAL MÅNED

I oktober har vi Internasjonal måned som avsluttes med foreldrearrangement på FN-dagen, 24.oktober, og en "reise" til Malawi den 25.oktober. Vi følger FORUT´s barneaksjon og blir kjent med Malawi og landsbybarna i Bawatele. FORUT vektlegger barnerettigheter, demokrati, solidaritet, toleranse kulturforskjeller og fordeling av ressurser. Se mer på www.forut.no/barn.

Onsdag 2.oktober startet vi vår Internasjonale måned i Granåslia barnehage. Alle barna var samlet på kjøkkenet og fikk møte apen Monki som fortalte om Landsbybarna i Bawatele. Apen Monki symboliserer vennskap mellom barn i verden, og han hadde nylig vært i Malawi og kunne fortelle barna hva han hadde opplevd der. Etterpå var det åpen dag med forskjellige aktiviteter rundt omkring i barnehagen.

Vi møtte jenta Lines og landsbybarna i Bawatele også under FORUTs barneaksjon i fjor, og dette er også opplegget i år. Gjennom FORUTs barneaksjon får barna mulighet til å lære om barn i andre land gjennom filmer, musikk og mange ulike aktiviteter. Foreldre kan gå inn på www.forut.no/barn og finne mange spennende aktiviteter og oppgaver.

I ukene fremover skal vi ha mange spennende aktiviteter i barnehagen, og vi markerer FN-dagen med foreldrearrangement fra kl 15-16.15.