DEN NASJONALE BARNEHAGEDAGEN 2013

"Den beste starten" er årets motto og det er jo akkurat dette vi ønsker å gi barna deres! Barnehagene trenger da god kvalitet og godt kvalifisert personale og ikke minst nok personale. De fleste avgjørelser som vedrører barnehagen fattes lokalt. De lokale politikerne har ofte lite kjennskap til barnehagens mangfold og den jobben som gjøres rundt om i barnehagene. Vi ønsket derfor å invitere en lokal politiker som kunne komme å være "vikar" hos oss. Vi har vært så heldig å få besøk av Marte Løvik, leder i oppvekstkomiteen og gruppeleder i senterpartiet, på barnehagedagen.

I tillegg til å få besøk av en lokal politiker, skal vi selvsagt markere dagen sammen med barna, foreldre og besteforeldre her i barnehagen. Vi skal vise frem noen av barnehagens fokusområder ved å presantere det på ulike stasjoner rundt om på barnehagens områder inne og ute. Barnhagens kor åpner dagen med sang ute i det fri denne ettermiddagen. Vi gleder oss til å markere dagen og til å sette fokuset på kvalitet og bemanning.