Varmmat i barnehagen

Variasjon og næringsrik mat ser vi på som viktig i barnehagen vår. Nå har vi endelig funnet et selskap som leverer god og variert varmmat til oss. Hver mandag kommer det fiskemat og hver onsdag får vi servert kjøttmat.

Trondhjems Hospital har siden starten av januar kommet med varmmat til oss hver mandag og onsdag. Det blir møtt med stor glede av barn og voksne. På Granåslia barnehage legger vi vekt på sunn helse og da er variert kosthold nettopp et av tiltakene for å oppnå dette. Sist men ikke minst frigjør dette tid som vi voksne kan bruke med barna istede for å stå på kjøkkenet å lage mat.