INTERNASJONAL UKE

I uke 43 har hele barnehagen en internasjonal uke der vi bl.a.markere FN-dagen med felles samling for hele barnehagen midt på dagen. Kl 15.00 arrangerer vi basar for foreldre. Barnehagens kor med 4- og 5-åringene står for underholdningen og skal synge "stopp ikke mobb" og "En ring av gull". I år har barnehagen vært i kontakt med FORUT og vi skal være med i ”barneaksjonen Malawi” som er gjennomgående for hele uka.

 FORUTs barneaksjon er et tilrettelagt, pedagogisk opplegg som anbefales av Utdanningsforbundet. Årets FORUTs barneaksjon formidler en historie fra et fargerikt og gjestfritt land, men det er også en historie om familier som lever i det FN kaller "ekstrem fattigdom". Det betyr at familiene må klare seg på under en dollar om dagen. I praksis innebærer det en hverdag som først og fremst handler om å dyrke sin egen mat og kanskje tjene noen kroner på salg av grønnsaker på marked. Denne uka kommer vi til å være ekstra aktive i snakkekroken rundt om på avdelingene. Vi synes det er viktig at barna får en arena å uttrykke alle inntrykk som kan komme gjennom å presentere noe som er ukjent for dem. Det er viktig at barna i møte med ulikheter og likheter også kan få rom for å uttrykke dette og sette ord på det. I snakkekroken kommer vi til å fokus på barnas rettighter. Det er viktig av barna får innsikt i hva FN er og at det finnes lover og regler som skal hjelpe alle barn uansett hvor man bor. Plakaten med barns rettigheter er et spesielt fokus Men FN og barns rettigheter er ikke det eneste barna skal bli kjent med når de går i barnehagen. I tillegg skal de ifølge rammeplanen utvikle toleranse og innsikt i egen og andres kultur. Ved å vise likheter og forskjeller håper vi å motvirke rasisme og mobbing.