De utrolige årene (DUÅ) foreldrekurs.

Synes du ditt barns adferd er utfordrende og har lyst til å lære mer om samspill og grensesetting kan dette kurset være noe for deg!!

Kurset er for foreldre som bor i Østbyen distrikt og har barn i alderen 3-12 år. 

Tema: Lek, ros, belønning, ignorering, gi gode beskjeder, grensesetting, konsekvenser og problemløsning.

Form: Gruppediskusjon, videovignetter, kursbok, hjemmearbeid, praktiske øvelser og ukentlig telefonoppfølging i kursperioden.

Varighet: To timer ukentlig i 14 uker fra kl 13.30-15.30. Ettertreff etter 6 måneder.

Sted: Ranheimsveien 210

Kurset er gratis!

For mer informasjon og oppstart: Ta kontakt innen 1.desember (for vårkurs) eller innen 1.juni (for høstkurs) med Ingun Toft, tlf 91672235 og Bodil Ruud, tlf 95263512.

Du kan lese aktuell litteratur:

Carolyn Webster-Stratton: "De utrolige årene - en foreldreveileder" og "Hvordan femme emosjonell og sosial kompetanse hos barn". Gyldendal Akademisk, eller finne mer informasjon på:

www.deutroligearene.no

www.incredibleyears.com