Tid for lusesjekk!

"Luseradaren" viser at med stengte skoler og barnehager ble det også mindre lus i fylket vårt. Fortsatt er det noe lus igjen og da kan det være lurt med en lusesjekk! Det er viktig å sjekke barn ofte med lusekam slik at hodelus oppdages raskt og sjansen for å smitte andre reduseres. Hvis det oppdages lus, bør alle i omgangskretsen som har lus behandles samtidig for å unngå gjensmitte. Behandling kan gjøres med lusemidler, hyppig kjemming med lusekam eller barbering.

Luseradaren: http://www.luseradar.no/lusedata/detail/soer-troendelag/

Hva er hodelus og hvordan utføre lusesjekk: https://www.fhi.no/ml/skadedyr/lus/hodelus/