Matoppskrifter tilpasset barn

Å lage mat sammen er en koselig og sosial aktivitet. Opplevelsen av hva mat består av og hvor den kommer fra er en utømmelig kilde til matglede. Lysten til å smake på mat, øker jo mer barna vet om maten. Fortell og snakk med barna om råvarene dere jobber med. Dette er også med på å videreutvikle barnas begrepsforståelse. På www.matstart.no ligger oversikt over alt man trenger for å lage gode retter, samt steg-for-steg -forklaring.

https://www.matstart.no/

Matlaging sammen med barna passer til de fleste fagområdene i rammeplanen for barnehager. Her er noen eksempler:

Barns medvirkning: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Å planlegge matlagingen med barna gir barna en aktiv mulighet for å delta i barnehagens virksomhet.

Kommunikasjon, språk og tekst: Ved å snakke med barna om råvarene, hvor de kommer fra, hva de består av og hvordan de smaker og lukter, videreutvikler barna sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd.

Kropp, bevegelse og helse: Ved å snakke med barna om hva maten består av, og hva den gjør for kroppen vår får barna kunnskap om menneskekroppen, og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold.

Natur, miljø og teknikk: Ved å snakke med barna om hvor råvarene kommer fra og hvordan de har blitt til, enten det er fra jorda, havet eller fjøset gir dette kunnskap om dyr, vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon.

Antall, rom og form: Ved å jobbe med råvarer i planlegging, tilberedning og spising får barna eksperimentert med blant annet antall, form, volum, mål og tid. Gjennom å kutte og dele råvarer i skiver, båter, på tvers, i staver – og som rundinger, firkanter etc. lærer barna om rom og former. Dette er med på å utvikle barnas matematiske begreper. Å kutte, skrelle og dele råvarene er også en fin-fin finmotorisk øvelse.