Hvordan håndtere vår nye situasjon?

Vi lever nå med de strengeste begrensningene siden krigen. Karantene, isolasjon og redsel for smitte kan slite på både voksne og barn. Vedlagt er en link til NKVTS som gir råd om hvordan dere best kan håndtere situasjonen. (Some of these texts are also available in English).

https://www.nkvts.no/aktuelt/rad-og-tips-i-forbindelse-med-korona/

Som foreldre er det viktig å være oppmerksomme på at når skremmende hendelser blir formidlet i media og blir en del av vår hverdag på denne måten det har blitt, kan det utløse en krisereaksjon hos barn. Kriser for barn (og voksne) kan være dramatiske hendelser som skjer uten forvarsel, eller hendelser som gradvis utvikler seg. Det er barnets opplevelse som bestemmer hva som oppleves som krise eller sorg. Det er ikke alltid man ser at et barn gjennomgår en sorg eller krise, og det er derfor viktig å trygge barnet i at det alltid kan snakke med deg om alt det tenker på. Benevn og bekreft følelsene som dukker opp hos barnet og stå i de sammen med barnet. 

Vi legger med et foreldrehefte utgitt av Udir med enkle råd om hvordan du generelt kan snakke med barnet ditt i møtet med kriser og sorg.

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/veiledere/udir_foreldrehefte_kriser_og_sorg_net.pdf