Barnehageaktiviteter

Nettsiden www.barnehageaktiviteter.no åpner nå for gratis tilgang. Her ligger aktivitetene innenfor tema og er delt inn etter områdene i rammeplanen. Brukernavn: foreldre@barnehageaktiviteter.no Passord: foreldre