Læringsverkstedet

Vi vil informere om at det blir Læringsverkstedet AS som er eier av Granåslia bhg A/S fra 6.januar 2020.

Læringsverkstedet AS er en stor aktør i barnehagesektoren med sine vel 230 barnehager og er eid av to pedagoger – Randi og Hans Jacob Sundby. Trøndelag er en egen region i Læringsverkstedet, har pr dd 15 barnehager (6 i Trondheim).

Regionen ledes av Anne Berit Lyng Malmo, utdannet førskolelærer med 35 års fartstid i barnehage, har eid barnehage selv i 24 år og vært styreleder i PBL i 8 år.

Barnehagene i regionen har et tett faglig samarbeid, både administrativt og pedagogisk. Dette vil komme Granåslia til gode og noe vi mener vil styrke barnehagetilbudet for barn, foreldre og ansatte.

Ønsker dere mer informasjon om Læringsverkstedet, gå inn på www.laringsverkstedet.no

Vi har tro på at Granåslia barnehage er i gode hender hos Læringsverkstedet AS 😊