Åpningsfest SteinSaksPapir

Onsdag 11 desember kl 16.30 - 18.00 er det åpningsfest for SteinSaksPapir i Voldsminde Barnehage. Arrangementet er gratis.

SteinSaksPapir er strategien for å bygge sterke barne og ungdomsfellekskap i byen vår.

Barn og unges oppvekst er ingen lek men vårt felles ansvar!

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/steinsakspapirinvitasjon/