Brannvernuka

I uke 38 skal små og store i barnehagen ha fokus på brannvern.

Det nytter å øve. Mange liv og store verdier har blitt reddet fra brann fordi de involverte var "drillet" på hvordan de skulle opptre. Vi håper at brannvernuka kan gi bedre kvalitet på brannøvelser i barnehagen og hjemme oss dere.