Planleggingsdager barnehageåret 2019-2020

Vi følger Trondheim Kommune sine planleggingsdager: 10 og 11 oktober, 24 januar og 19 juni