Nytt barnehageår

Vi ønsker "gamle og nye" barn velkommen til nytt barnehageår!

Nytt barnehageår og vi ser fram til et år med omsorg, lek og læring.

Dette året er det psykisk helse som er fokusområdet vårt. Ny spesifikk årsplan for avdelingene kommer i slutten av august. Generell del ligger på nettsiden. Vi vil anbefale alle å lese gjennom disse.

Minner om planleggingsdager 16 august og 10-11 oktober.

Foreldremøte blir i september, dato kommer.