Opptak 2019

Vi har ledige plasser til høsten for barn født i 2016, 2015 og 2014.

August 2019 har vi ledige plasser på våre storbarnsavdelinger.

Søknadsfrist for overflytting er 01.02.19 og hovedopptaket har frist 01.03.19.

Ta kontakt hvis du/dere har spørsmål eller hvis det er ønskelig å komme for å se hvordan vi har det hos oss.

ingrid@granasliabarnehage.no eller på telefon 467 46 313