Bli med i Redd Barnas forstyrringsuke – si #JegErHer!

12-20 november arrangerer Redd Barna ”Forstyrringsuka”, som er en årlig uke med fokus på forebygging av seksuelle overgrep mot barn. Det blir arrangementer og aktiviteter over hele landet. Vi har bestilt flyers til foreldre i barnehagen med tips om hvordan dere kan snakke med barn om kropp og grenser. Dere kan lese mer om det her: https://www.reddbarna.no/jegerher

I barnehagen har vi psykisk helse som fokusområde og i de neste to ukene har vi ”Psykisk helse-uker” med fokus på vennskap, mobbing, følelser, kropp og seksualitet. Vårt mål er å utvikle barnas begreper og forhold til egen kropp og følelser.

Alle avdelingene har temaet ”Meg selv” hvor vi snakker med barna om hvem de er, om venner og familie, ser på bilder av menneskekroppen og ser på ulikheter mellom jente og gutt samt benevning av alle følelser.

3-5-åringene forlenger temaet og går inn på ”Slik ble jeg til”, mens 4-5-åringene i tillegg har temaet ”Tankene mine” hvor vi snakker om gode, vonde og ulovlige hemmeligheter.

Det er naturlig at barnet oppdager kroppen sin og det er viktig at de utvikler et positivt forhold til den. Barn er nysgjerrige på andre barn og de skal få utforske hverandre så lenge alle involverte synes det er greit å delta i utforskingen. Barn trenger å kunne ord som beskriver følelser og seksualitet slik de allerede har ord for andre steder på kroppen. I tillegg til at barna skal lære om kropp, følelser og seksualitet skal de også bli trygge i å sette grenser for egen kropp og kjenne trygghet i å snakke med voksne dersom de opplever noe som ikke er greit. 

Etter jul har vi temaet ”Kroppen min eier jeg” med de eldste barna. Her bruker vi de to første tegnefilmene i serien med samme navn. Her har Redd Barna utviklet et veiledningsopplegg for barnehager som vi bruker. Seksuelle overgrep er en kompleks og vanskelig tematikk å formidle til barn, og innholdet i denne serien er utviklet av høyt kvalifiserte fagfolk innen bl.a områdene seksualitet, pedagogikk, psykologi, juss, barn og overgrep. Se gjerne filmene sammen med ditt barn.

En tidligere undersøkelse gjennomført av Redd Barna viser at 40% tror det er skadelig å snakke med barn om seksuelle overgrep, men for at barn skal føle at de kan snakke med oss voksne, må vi tørre å snakke med dem.