Hjernens utvikling

Høstens planleggingsdager ble brukt til å jobbe med våre fokusområder "Språk og psykisk helse". Torsdag hadde vi besøk av psykologspesialist Anne Margrethe Rostad som hadde foredrag for oss om barnehjernen og dens utvikling.

Anne Margrethe Rostad har jobbet med de minste barna i over 40 år og vi fikk gleden av å høre henne fortelle om barnehjernen og hvordan den utvikles fra svangerskapet. Dette var svært nyttig for oss i arbeidet med tidlig innsats i forhold til barns psykiske helse, og vi fikk gode tips til hvilke tiltak vi kan sette inn.

Rostad var med og utarbeidet oppstartsveilederen "Se meg" for Trondheim kommune og påpekte viktigheten av en åpen dialog mellom foreldre og barnehage i oppstarten. Dette er veilederen vi har tatt utgangspunkt i når vi har utabeidet skjema for oppstartssamtalen og videre foreldresamtaler hos oss. En åpen dialog omkring psykisk sykdom,vold og rus gjør oss bedre rustet til å hjelpe barnet og familien på en tidlig tidspunkt.

Alle har en psykisk helse!