ASK - Alternativ og supplerende kommunikasjon.

Fra 1. august 2018 kom det en lovendring i forhold til ASK. I barnehagelovens §19 i står det «Barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Barn som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon, skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i barnehagen. Spesialpedagogisk hjelp etter § 19 a inkluderer nødvendig opplæring i bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon».

I Granåslia barnehage bruker vi bilder som visuell støtte og vi bruker tegn til tale (Norsk med tegnstøtte) som støtte i kommunikasjonen. Vi har også ansatte som er lært opp i tekniske hjelpemidler som Rolltalk og Tobii indi.

Alle avdelinger bruker bilder i visuell dagsplan slik at barna får en forutsigbarhet i dagen. Vi er også bevisste på å bruke konkreter i begrepslæringen.