Nytt barnehageår

Velkommen til barnehageåret 2018-2019

Vi fortsetter med fokusområdene språk og psykisk helse.

Vi skal i år gå igang med kompetansepakken "Språkhverdag" fra Språkløypa, og vi ser fram til dette arbeidet. Målet med denne kompetanseutviklingspakken er å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom bevissthet om språklig mangfold.

Under psykisk helse kommer blant annet arbeid med vennskap og forebygging av mobbeatferd. Spesialpedagog Margareth Brøndbo har utarbeidet forslag på handlingsplan for dette arbeidet som skal implementeres godt i personalgruppen.