Ukas fotograf

De eldste barna i barnehagen har fått prøvd seg som fotograf. Hver uke har vi hatt "Ukas fotograf" og utvalgte bilder henges opp på avdelingen. Barnet får også velge seg ut ett bilde som det viser fram og forteller om i samling.

"Ukas fotograf" får selv velge ut motivene han/hun tar bilde av. Sammen med en voksen er de med og laster opp bildene til egen mappe og de printer ut ti bilder som henges opp. Barna har fått kjennskap til hvordan kameraet fungerer og at de må holde kameraet helt i ro for at bildet skal bli skarpt. Vi har også snakket om at dersom motivet er et menneske må personen godkjenne bildet dersom det skal brukes.