Tanker på en fredag

Vi har psykisk helse som et satsningsområde i barnehagen og vi har fokus på relasjoner og det å snakke sammen. Hver eneste uke deltar 2-3 barn i snakkekrok, men for å nå alle barna hver uke har vi nå startet med "Tanker på en fredag".

"Tanker på en fredag" foregår i samling den siste ukedagen vi er sammen i barnehagen. Alle barna får da etter tur fortelle hva de tenker på. Noen forteller om opplevelser fra uka som har gått, mens andre forteller om hva de skal gjøre i helga. Tankene blir skrevet opp og henger på veggen i ei uke. Med "Tanker på en fredag" får vi også snakket om følelser da barna forteller om noe de gleder seg eller gruer seg til, eller de har opplevd noe som gjorde at de ble redd eller lei seg. Under denne samlingen trenes også turtaking samtidig som at både barn og voksne trenes på å lytte til hverandre.